SẢN PHẨM NỔI BẬT

Máy đo - ghi nhiệt độ

testo 184 T4 – Máy ghi nhiệt độ

5.550.000

Máy đo - ghi nhiệt độ

testo 184 T2 – Máy ghi nhiệt độ

1.600.000

Máy đo - ghi nhiệt độ

testo 184 T1 – Máy ghi nhiệt độ

1.290.000

Máy đo - ghi nhiệt độ

Máy ghi độ ẩm Testo 605i

MÁY ĐO VẬN TỐC GIÓ