Sản phẩm nổi bật

Hệ thống kiểm tra mặt nạ / khẩu trang

Hệ thống kiểm tra mặt nạ – PMFT 1000M

Hệ thống kiểm tra mặt nạ / khẩu trang

Hệ thống kiểm tra mặt nạ – PMFT 1000

Thiết bị giám sát chất lượng không khí

Thiết bị phân tích giọt mây – Cloud Droplet Analyzer

Thiết bị giám sát chất lượng không khí

Thiết bị giám sát chất lượng không khí – AQ Guard

Máy đo - ghi nhiệt độ

Máy đo - ghi nhiệt độ

testo 184 T4 – Máy ghi nhiệt độ

5.795.000

Máy đo - ghi nhiệt độ

testo 184 T2 – Máy ghi nhiệt độ

1.678.333

Máy đo - ghi nhiệt độ

testo 184 T1 – Máy ghi nhiệt độ

1.361.667

Máy đo - ghi nhiệt độ

Máy ghi độ ẩm Testo 605i

Máy đo vận tốc gió

Máy đo áp suất