Cảm biến OEM | Hệ thống giám sát quá trình | Palas

Cảm biến OEM là các cảm biến bụi dùng trong giám sát quá trình và sản xuất. Palas cũng đưa ra các công nghệ chuyên về các phép đo bụi quang học trong phạm vi nano và micro tương ứng với các sản phẩm đồng hành với OEM. Với các mô đun cảm biến bụi phân giải cao, Palas có thể kiểm soát và điều khiển các quá trình và nhà máy công nghiệp.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn