Dàn kiểm tra bộ lọc – GVT 3000

Dàn kiểm tra bộ lọc GVT 3000 được nâng cấp các kênh kiểm tra bộ lọc hiện tại cho các bộ lọc không khí trong phòng với các thành phần công nghệ aerosol phù hợp với EN 779, ASHRAE 52.2 và ISO 16890.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: GVT 3000 Danh mục: