Dàn kiểm tra bộ lọc – PMFT 1000

Dàn kiểm tra bộ lọc PMFT 1000 kiểm tra các loại mặt nạ phòng độc tốt hơn so với tiêu chuẩn. Phân tích chính xác hiệu quả lọc của mặt nạ từ 100 nm đến 40 µm (kích thước SARS-CoV-2 xấp xỉ: 120 nm – 160 nm)

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn