Dàn kiểm tra bộ lọc – TVE 3000

Với sự hỗ trợ của dàn kiểm tra bộ lọc TVE 3000, các phép kiểm tra máy hút bụi có thể được thực hiện với chi phí hiệu quả hơn so với tiêu chuẩn EN 60312. Ngoài ra, có thể phân biệt hành vi phân tách của máy hút bụi có túi và Bộ lọc cuối HEPA đáng tin cậy với bụi hoặc tùy chọn với muối – ví dụ như NaCl hoặc KCl trong bộ tạo muối AGK 2000. Bộ phân tán bụi RBG 1000 được sử dụng hoạt động đồng nhất hơn nhiều so với yêu cầu trong tiêu chuẩn. Do đó mang lại ứng dụng đo bụi tối ưu, là điều kiện tiên quyết để có các phép đo chính xác về hiệu quả tách bằng thiết bị đo hạt.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: TVE 3000 Danh mục: