Dàn kiểm tra phương tiện lọc – MFP Nano plus 4000

Dàn kiểm tra phương tiện lọc MFP Nano plus 4000 với U-SMPS, xác định thời gian thực của hiệu quả phân tách từng phần tương ứng với DIN EN 1822-3/ ISO 29463-3 với 2 UF-CPC trong khí sạch, khí thô và phát hiện của phạm vi MMPS.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: MFP Nano Plus 4000 Danh mục: