Hệ thống AGF 10.0 | Thiết bị phát aerosol cho bụi lỏng

Hệ thống AGF 10.0 là bộ phun chất lỏng với vòi phun nhị phân và ly tâm (mặt cắt 10 µm) ứng với VDI 3491-6.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn