Hệ thống AGF 2.0 | Thiết bị phát aerosol cho bụi lỏng

Hệ thống AGF 2.0 là thiết bị phun chất lỏng với vòi nhị phân và phân tán (dp_max = 2 µm) theo VDI 3491-1 / 2

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn