Hệ thống BEG 1000 | Thiết bị phát aerosol cho bụi rắn

Hệ thống phát aerosol cho bụi rắn BEG 1000 là máy phát aerosol từ bụi, bột, phấn hoa….; lưu lượng khối lượng xấp xỉ 8 g/h – 6 kg/h

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn