Hệ thống BEG 3000 | Thiết bị phát aerosol cho bụi rắn

Hệ thống BEG 3000 là máy phát aerosol từ bụi, bột, phấn hoa…; lưu lượng khối lượng xấp xỉ 8 g/h – 7.3 kg/h; đi kèm bộ giám sát lưu lượng khối lượng tự động và bộ tự nạp liệu.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn