Hệ thống DLB 2000

Các lĩnh vực ứng dụng bổ sung cho DLB 2000 là các nhiệm vụ đo lường trong phòng thí nghiệm với các yêu cầu cao về tính ổn định độ ẩm và nhiệt độ không khí như thí nghiệm hấp phụ trên giá thể lọc.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: DLB 2000 Danh mục: