Hệ thống DNP digital 3000 | Thiết bị phát aerosol chi bụi rắn

Hệ thống DNP digital 3000 là thiết bị phát aerosol kiểm tra với kích thước nano từ than, vàng, bạc, đồng…. thông qua kết tủa; Khí mang: Nitrogen hoặc Argon (sản phẩm thay thế cho GFG 1000)

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn