Hệ thống giám sát quá trình – Promo LED 2300

Hệ thống giám sát quá trình Promo LED 2300 là máy quang phổ aerosol có độ phân giải cao để đếm và phân loại bụi có kích thước từ 145 nm đến 100 µm với công nghệ LED mới nhất.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: Promo LED 2300 Danh mục: