Hệ thống kiểm tra mặt nạ / khẩu trang – Mas-Q-Check

Hệ thống Mas-Q-Check được Palas phát triển để nhanh chóng kiểm tra khả năng bảo vệ mặt nạ / khẩu trang trước khi đưa vào sử dụng. Một thiết bị đo đếm hạt được sử dụng, có thể phát hiện hiệu quả trong phạm vi kích thước của vi rút và vi khuẩn. Hệ thống này cũng có thể được sử dụng cho mục đích đào tạo vì nó ngay lập tức cho thấy hiệu quả của mặt nạ bảo vệ.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: Mas-Q-Check