Hệ thống kiểm tra mặt nạ – PMFT 1000

Hệ thống kiểm tra mặt nạ PMFT 1000 giúp kiểm tra mặt nạ thải độc tốt hơn so với tiêu chuẩn. Phân tích chính xác hiệu quả lớp lọc của mặt nạ từ 100nm đến 40 µm (SARS-CoV-2 có kích thước xấp xỉ 120nm đến 160nm).

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: PMFT 1000