Hệ thống kiểm tra mặt nạ – PMFT 1000M

Hệ thống kiểm tra mặt nạ PMFT 1000M kiểm tra mặt nạ / khẩu trang thải độc tốt hơn so với tiêu chuẩn. Phân tích chính xác hiệu quả lớp lọc của khẩu trang, mặt nạ từ 150nm lên đến 40 µm (kích thước của SARS-CoV-2 xấp xỉ 120 nm đến 160 nm).

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: PMFT 1000M