Hệ thống MAG 3000 | Thiết bị phát aerosol cho bụi lỏng

Hệ thống MAG 3000 là máy phát aerosol dùng để tạo ra các giọt đơn phân tán và không tích điện, dp = 0,2 – 8 µm

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn