Hệ thống PAG 1000 | Thiết bị phát aerosol cho bụi lỏng

Hệ thống PAG 1000 là máy phát aerosol đứng riêng lẻ với thời gian hoạt động của pin lên đến hơn 8 tiếng.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn