Hệ thống PLG 3000 | Thiết bị phát aerosol cho bụi lỏng

Hệ thống PLG 3000 dùng để phun aerosol dưới giá trị áp suất lên đến 7 bar. PLG 3000 còn được sử dụng để đo hiệu quả phân tách phân đoạn và để tải bằng bình xịt dầu theo ISO 12500-1. Có thể điều chỉnh lượng dầu bằng cách sử dụng lưu lượng thể tích phân phối giữa các khoảng. 0,2 – 12 g/h.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn