Hệ thống UGF 2000 | Thiết bị phát aerosol cho bụi lỏng

Hệ thống UGF 2000 chính là một thiết bị phun sương chất lỏng với vòi nhị phân và ly tâm (dp_max = 2 µm) phù hợp với VDI 3491-1 và 2.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn