Testo 512 – máy đo áp suất chênh lệch-maydonhapkhau.com

Máy đo áp suất chênh lệnh Testo 512 để thực hiện các phép đo ống tĩnh pitot trong ống dẫn khí ở tốc độ dòng khí rất cao, hoặc khi luồng không khí bị ô nhiễm mạnh.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn