testo 526-2 – Máy đo áp suất chênh lệch

Testo 526-2 là máy đo áp suất chênh lệch với độ chính xác cao, có một cảm biến bên trong với phạm vi đo từ 0 đến +2.000 hPa. Áp suất chênh lệch có thể được xác định đặc biệt chính xác: với độ chính xác là ± 0,05% giá trị cuối cùng.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn