Máy đo áp suất Testo 549i

Máy đo áp suất Testo 549i thích hợp cho phép đo tối ưu cả áp suất cao và áp suất thấp. Các giá trị được thiết lập tốt cho phép bạn thực hiện đo áp suất. Đây là một đa tạp thực tế.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn