testo 610 – Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

Các giá trị nhiệt độ, độ ẩm hiện tại của thiết bị ghi nhiệt đô, độ ẩm testo 610 có thể dễ dàng đọc được trên màn hình được chiếu sáng. Ngoài ra, nó có thể hiển thị điểm sương được tính toán và nhiệt độ ẩm ướt, cũng như tối thiểu.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn