Testo 416 – Máy đo vận tốc cánh quạt -maydonhapkhau.com

Máy đo Testo 416 giúp tính toán thể tích không khí, chỉ cần nhập diện tích của ống dẫn khí vào máy đo gió cánh quạt – các giá trị trung bình có chọn lọc và thời gian sẽ hiển thị thể tích không khí trung bình.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn