testo 184 T1 – Máy ghi nhiệt độ

1.361.667

Máy ghi độ ẩm testo 184 T1, giờ đây bạn có thể theo dõi việc vận chuyển các sản phẩm nhạy cảm, như dược phẩm, thực phẩm hoặc các mặt hàng điện tử, một cách an toàn và thuận tiện. Nút bắt đầu và dừng có nghĩa là bộ ghi dữ liệu nhiệt độ đảm bảo hoạt động thực sự dễ dàng để ghi dữ liệu.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0572 1841