Testo 184 T3 – Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ – maydonhapkhau.com

3.420.000

Với bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Testo 184 T3, bạn có thể giám sát việc vận chuyển hàng hóa nhạy cảm như dược phẩm, thực phẩm hoặc đồ điện tử, trong một khoảng thời gian không giới hạn.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0572 1843