Máy phân tích giọt đám mây (Cloud Droplet Analyzer) | Máy quang phổ aerosol

Máy quang phổ aerosol – Cloud Droplet Analyzer có độ phân giải cao để giám sát đám mây tại chỗ của các giọt và tinh thể băng.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn