Máy quang phổ aerosol – Promo 3000

Máy quang phổ aerosol – Promo 3000 là hệ thống quang phổ aerosol tán xạ ánh sáng cho công nghệ đo quá trình và các ứng dụng giám sát với 2 cảm biến để thực hiện các phép đo đồng thời.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: Promo 3000 Danh mục: