Testo 103 – máy ghi nhiệt độ thực phẩm

Máy ghi nhiệt độ thực phẩm Testo 103 là một nhiệt kế gấp đặc biệt nhỏ – lý tưởng cho các phép đo kiểm tra tại chỗ trong lĩnh vực thực phẩm.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn