testo 160 TH – Bộ ghi nhiệt độ & độ ẩm có Wi-Fi

Bảo vệ các vật trưng bày, tài liệu lưu trữ nhạy cảm và có giá trị của bạn với bộ ghi dữ liệu WiFi testo 160 TH với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tích hợp

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn