testo 174T – Máy ghi nhiệt độ mini

Máy ghi độ ẩm mini testo 174T giúp bạn tuân thủ các phạm vi nhiệt độ, độ ẩm được chỉ định. Nó ghi lại các giá trị nhiệt độ, độ ẩm một cách đáng tin cậy, do đó đảm bảo thông số dữ liệu đo lường không bị gián đoạn.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn