testo 175 T2 – Máy ghi nhiệt độ

Máy ghi nhiệt độ testo 175 T2 phù hợp lý tưởng nếu bạn muốn sử dụng một thiết bị để theo dõi nhiệt độ không khí và ghi lại các giá trị nhiệt độ bổ sung (ví dụ nhiệt độ lõi)  trên kênh thứ hai cùng một lúc

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn