Testo 176 P1 – Bộ ghi dữ liệu áp suất, nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối

Bộ ghi dữ liệu Testo 176 P1 cho phép đo áp suất, nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối, đảm bảo an toàn dữ liệu cao và kết quả đo đáng tin cậy trên cơ sở công nghệ đo lường hiện đại.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn