Thiết bị đo áp suất Testo 190-P1- maydonhapkhau.com

Sử dụng máy đo áp suất Testo 190-P1 để theo dõi hiệu quả quá trình khử trùng và đông khô. Được thiết kế cho ngành công nghiệp dược phẩm, bộ ghi dữ liệu Testo 190-P1 phù hợp lý tưởng cho kiểm tra độ kín, áp suất trong nồi hấp và hệ thống đông khô.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn