testo 417 kit 2 – Máy đo vận tốc gió dạng cánh quạt

Máy đo vận tốc gió cánh quạt testo 417 kit 2 để đo tốc độ dòng khí, lưu lượng thể tích và nhiệt độ. Lý tưởng đo lưu lượng thể tích tại các cửa thông gió, các cửa xả xoáy: nhờ vào máy ép dòng, các phép đo chính xác cũng có thể được thực hiện tại các cửa hàng xoáy

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn