Testo 512 – Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 0 0 200 hPa

Testo 512 với phạm vi đo từ 0 Khác 200 hPa có thể được sử dụng để giúp bạn thực hiện kiểm tra bộ lọc nhanh chóng và dễ dàng khi thực hiện kiểm tra chênh lệch áp suất trên hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Các phép đo áp suất chênh lệch được thực hiện để xác định xem các bộ lọc vẫn hoạt động bình thường hay liệu chúng đã được sử dụng hết và bị tắc và cần phải được thay thế.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn