testo 512 – Máy đo áp suất chênh lệch (0 đến 2000 hPa)

Máy đo áp suất chênh lệch testo 512 có thể được sử dụng để thực hiện các phép đo chênh lệch áp suất trong phạm vi đo từ 0 đến 2000 hPa.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn