testo 521-2 – Máy đo áp suất chênh lệch (0,1% fv)

Máy đo áp suất chênh lệch testo 521-2 để đo áp suất chênh lệch chính xác trong điều hòa không khí, công nghệ thông gió,làm giảm áp suất trên các bộ lọc, kiểm tra quạt và máy chiết hoặc để đo ống Pitot.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn