Testo 6621 – Máy ghi nhiệt độ và độ ẩm

Máy ghi độ ẩm và nhiệt độ testo 6621 nổi bật nhờ cảm biến độ ẩm được cấp bằng sáng chế đảm bảo độ chính xác cao nhất. Đặc biệt cảm biến và đầu ra analog có thể được điều chỉnh, phân tích và tham số hóa thông qua giao diện bên ngoài bằng phần mềm P2A.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn