Testo 6681 – Máy ghi nhiệt độ và độ ẩm-maydonhapkhau.com

Máy ghi nhiệt độ và độ ẩm Testo 6681 được thiết kế để theo dõi khí hậu quan trọng trong các quy trình công nghiệp (ví dụ kỹ thuật sản xuất / quy trình).

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn