Thiết bị ghi nhiệt độ Testo 905-T1

Thiết bị ghi nhiệt độ Testo 905-T1 cho phép đo nhiệt độ đáng tin cậy trong chất lỏng, chất mềm hoặc chất bột và trong không khí.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn