testo Saveris H2E – Đầu dò Ethernet nhiệt độ

Đầu dò Ethernet Testo Saveris H2 E là lý tưởng để theo dõi điều hòa không khí trong các tòa nhà. Nó liên tục ghi lại các giá trị nhiệt độ và độ ẩm và, nếu cần, hiển thị điểm sương và độ ẩm tuyệt đối trên màn hình cũng như nhiệt độ và độ ẩm.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn