Thiết bị đo bụi nano – Charme®

Thiết bị đo bụi nano Charm được dùng để xác định điện tích của các aerosol siêu mịn từ 2nm đến 10µm để xác định nồng độ số.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: Charme