Thiết bị đo bụi nano – DEMC 2000

Thiết bị đo bụi nano DEMC 2000 được dùng để phân loại bụi điện di động khác nhau từ 8 – 1400nm.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: DEMC 2000