Thiết bị đo bụi nano – ENVI-CPC 100

Thiết bị đo bụi nano ENVI-CPC 100 được dùng để giám sát môi trường xung quanh với bộ sấy aerosol Nafion tích hợp, cho nồng độ lên đến 10^5 hạt/cm³ (chế độ đếm hạt đơn).

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: ENVI-CPC 100 Danh mục: ,