Thiết bị đo bụi nano – ENVI-CPC 200

Thiết bị đo bụi nano ENVI-CPC 200 được dùng để giám sát môi trường xung quanh với bộ sấy aerosol Nafion, lưu lượng thể tích cao lên đến 2×10^6 hạt/cm³ (chế độ đếm đơn lẻ).

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: ENVI-CPC 200