Thiết bị đo bụi nano – UF-CPC 100

Thiết bị đo bụi nano UF-CPC 100 (Máy đếm hạt bụi ngưng tụ) để đo nồng độ số lên đến 7×104 hạt/cm3 (chế độ đếm đơn lẻ) và 107 hạt/cm3 (chế độ trắng quang).

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: UF-CPC 100