Thiết bị đo bụi nano – UF-CPC 50

Thiết bị đo bụi nano UF-CPC 50 (Máy đếm hạt bụi ngưng tụ) để đo nồng độ số lên đến 104 hạt/cm3 (chế độ đếm hạt đơn) và 107 hạt/cm3 (chế độ quang trắc).

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: UF-CPC 50